Dilennidi deus Breizh a ro o soñj goude ma vefe bet ehanet an ekotaos gant ar gouarnamant, ha kenderc'hel a ra ar stourm e Gad.

Par Yowan Denis

DMCloud:121751
An Taol Lagad - 30.10.2013 - VOST