War gresk emañ niver ar grennarded skoliataet e Diwan. Kinnig a ra deoc'h An Taol Lagad tremen an devezh gant liseidi Kerampuilh, e Karaez.

Par Yowan Denis

DMCloud:113817
An Taol Lagad - 08.10.2013 - VOST