Txirrita

Logo de l'émission Txirrita

Voir ou revoir : Kriaxera ou cridassé, le canard basco-gascon qui fait de la résistance.

Kriaxera le canard basco-gascon qui fait de la résistance

 Il existe en Pays basque, Gascogne et Béarn,
un canard marron noir, 
connu sous le nom de Kriaxera en basque,
Cridassé en gascon. 
Cette race a bien failli disparaître,
plus encore pendant la crise de la grippe aviaire.
Txirrita vous raconte son sauvetage ! 

Par Boutin Allande

Euskal Herrian, Gaskoinan eta Bearnoan,
bada euskaraz Kriaxera izena daraman
ahate beltz eta gaztain kolorekoa. 
Cridassé gaskoineraz.
Hegazti gripearen kriasialdian  
abantxu desagertzekotan egon da.
Txirritak nola salbatu den kondatuko dizue saio hontan !

 
Canards Kriaxera en plein air. Kriaxerak kanpoan. / © Txirrita 2019
Canards Kriaxera en plein air. Kriaxerak kanpoan. / © Txirrita 2019

En 2006, puis en 2015, 2016 et 2017,
la grippe aviaire a durement frappé
les élevages de volailles en France, 
plus particulièrement de canards dans le Sud-ouest.
On se souvient des campagnes d’abattages massifs,
proposés alors comme solution,
et de la révolte de certains éleveurs en Pays basque.
Ils refusaient cette mesure d’autant que dans le cas des Kriaxera,
les élevages n’étaient pas contaminés.
Kriaxera, c’est quoi ? Ques aquo ? 
Une race de canards basco-gascons,
rustique et résistante.
        
2006an eta gero 2015, 2016 eta 2017an,
hegazti gripeak gogor jo zituen
Frantziako  puralleriaren hazkuntzak
eta hego mendebaldean ahate hazkuntzak.
Oste handiko hiltze kanpainak gogoan ditugu
eta hazle zenbaiten oldartzea, batez ere Euskal Herrian.
Neurriari uko egiten zioten, Kriaxera hazkuntzaren kasuan,
jatorrizko arrazako ahateak
ez baitziren kontaminatzen edo kutxatzen.
Kriaxerak zer dira ? Cridassé ques aquo ? 
Euskal eta kaskoin arraza bat,
larrekoa eta ihardukitzaileak.

 
Oeuf de Kriaxera. Kriaxera arroltzea. / © Txirrita 2019
Oeuf de Kriaxera. Kriaxera arroltzea. / © Txirrita 2019

Gomitak. Les invités.

La famille Lataillade. Lataillade familia. 
A l’origine de l’histoire du jour, l’œuf !
L’œuf de canard, qui éclôt au couvoir de la Bidouze.
Chez les Lataillade, il y a toujours eu du Kriaxera.
Un canard gascon aussi dont Gilbert,
patriarche et conteur de talent nous dit les origines. 

Gure egungo historiaren etorkian, arroltzea !
Ahatearen arroltzea, Biduzeko txitategian !
Lataillade familian betidanik
Kriaxera egiten dela erran daiteke !
Kaskoina eta euskal den ahatearen jatorriak adieratzen dizkigu
sendiburua eta kontatzaile aparta den Gilbertek. 

 
Gilbert Lataillade / © Txirrita 2019
Gilbert Lataillade / © Txirrita 2019

Quand Alain (fils de Gilbert) et Florence son épouse,
ont repris l’exploitation, ils ont continué avec cette race.
Pourquoi, alors que le canard blanc, dit de Pékin,
engraisse plus vite, et est plus lourd ?

Alainek (Gilberten semea) eta Florence Alainen emazteak 
etxaldeko segida hartu zutenean,
kriaxera arrazarekin segitu zuten noski.
Hauentzako begi bistako hautua, orduan, ahate xuria,
Pekingoa deitzen dena, fiteago gizentzen 
eta lodiagoa heltzen den arren ! 

 
Florence et(a) Alain Lataillade. / © Txirrita 2019
Florence et(a) Alain Lataillade. / © Txirrita 2019

Jean-Michel Berho, un précurseur. 
Dès son installation à Domezain, entre Basse-Navarre et Soule,
il choisit la race Kriaxera pour son élevage,
limitant au maximum la charge animale sur son exploitation.
Pourquoi ce choix ?
Son parti pris de limiter le nombre de canards élevés,
engraissés et transformés sur l’exploitation est motivé
par le pari de la qualité et par des raisons sanitaires :
avant même la crise aviaire, Jean-Michel s’était rendu compte
que des ateliers moins chargés étaient moins sujet
aux épidémies et aux maladies.
Il n'avait plus recours aux antibiotiques.

Aitzindaritzat jotzen dudana,
ezen Xiberua eta Baxe Nafarroaren arteko mugan dagoen
Domintxineko herrian plantatu bezain laister,
bere ahate hazkuntzarako,
kriaxera arraza hautatu baitzuen. Zergaitik esplikatzen digu.

Etxaldeko kargamendua 3000ko bat ahatetan mugatu zuen :
kalitatearen aukera bai eta ere hautu sanitarioa,
ezen ahate gutixago eginez eta beti kanpoan utziz,
gero ta txertaze guttiago egiten baitzuen,
azkenean, antibiotiko erabat baztertuz.

 
Jean-Michel Berho à Domezain. Domintxinen. / © Txirrita 2019
Jean-Michel Berho à Domezain. Domintxinen. / © Txirrita 2019

Patrick Dagorret. à Irissarry, ferme Perekabia. 
Le cas de la famille Dagorret est intéressant à plus d’un titre,
car sur cette propriété, elle pratique la polyculture et l'élevage 
de brebis manex, porcs Kintoa, vaches Pirenaika,
et ... Kriaxera, après avoir travaillé avec la race blanche de Pékin.
Pourquoi ce changement ?

Dagorret familiaren kasua interesgarria da ainitz arrazoinengaitik,
Irisarriko Perekabia etxalde hontan
askotariko hazkuntza eramaten baita :
manex ardiak, Kintoako xerriak,
Pirenaika behiak eta ... kriaxera ahateak.
Zergaitik ekoizpen aunitz hori ?
Eta zergaitik Kriaxeraren hautua, luzaz,
Pekingo ahate xuria landu edo jorratuz gero ?
Ahate gizenik ez dute egiten. Ez dute galkatzen.
Zergaitk hautatu beste bide hori ?

 
Patrick Dagorret / © Txirrita 2019
Patrick Dagorret / © Txirrita 2019

Panpi Sainte-Marie, responsable du syndicat ELB-Confédération paysanne. 
Aujourd’hui avec le recul, comment ce syndicaliste agricole 
voit-il ces mobilisations, pas toujours comprises, acceptées
et même combattues par l’Administration ?
Alain et Florence Lataillade, ainsi que Jean-Michel Berho
et d'autres éleveurs, et le syndicat ELB ont été assignés au tribunal.
Certaines affaires sont en appel. 
Quel fut le sens de ce combat ? 

Panpi Sainte-Marie, ELB nekezal sindikata arduradunak
gaur egun, urruntasun pixka batekin,
2017ko mobilizazio guzti hauek nola ikusten dituen erraten digu.
Badakigu zonbait aldiz ez zirela konprenituak izan :
64ko laborantxa ganbara horren kontra jarri zen. 
Administrazioak gudukatu zituen hiltze sistematikoak
errefusatu zituzten halzeak, auzietarat eramanez.
Alain eta Florence Latailladeren kasua izan zen.
Jean-Michel Berhorena ere bai.
Aunitz mobilizazione bururatu ziren,
gizarte eta bezeroen sustengu zabala
zein kolore guzietako hautetsiena izanik. 

 
Panpi Sainte-Marie / © Rémi Poissonnier
Panpi Sainte-Marie / © Rémi Poissonnier

Alors sauvé le canard Kriaxera ?
Orduan salbatua Kriaxera ? 

 
Canetons Kriaxera ahattoak / © Txirrita 2019
Canetons Kriaxera ahattoak / © Txirrita 2019