Vidéo : Joaldunak, Chasseurs de mauvais sorts !

replay

Chasser les esprits malins, réveiller la nature, appeler au retour du printemps et éloigner l’hiver, telles sont les missions des Joaldun, hommes et femmes vêtus de peaux de brebis et porteurs de cloches. C’est l’un des plus beaux carnavals de Navarre, coloré, rythmé aux sons des sonnailles, accompagné de personnages étranges et de l’ours !

Izpiritu tzarrak uxatzea, naturaren iratzartzea, udaberriaren itzulera deitzea eta neguaren urrunaraztea ditugu Joaldunen eginbetebeharrak. Emazte eta gizonezkoak ardi larruz jantziak eta joareen eramaileak Ituren eta Zubietan gaindi ibiltzen dira. Nafarroako ihauterietako ederrenetakoa dugu Joaldunena : koloretsua, zintzarrien soinuek erritmoa emana, pertsonaia bitxiek eta artzak lagundurik !

Chaque dernier lundi de janvier, de drôles d’individus parcourent bruyamment les quartiers du village d’Ituren en Navarre. Les Joaldun, littéralement, ceux qui portent des sonnailles. Ils partent à la rencontre de leurs voisins du village de Zubieta et les ramènent chez eux. Le lendemain, même rituel mais inversé.

Urtarrilaren azken astelehen oro, ezohizko gizabanako Ituren, Zubieta eta Aurtitzeko karriketan ozenki barna ibiltzen dira. Joaldunak dira, literalki, joaredunak. Zubietako auzokideen bila doatzi eta Iturengo plazara eramaten dituzte. Biharamunean, errito bera bainan alderantziz. 

La sortie des Joaldun annonce le début du temps des carnavals en Navarre. Le Joaldun est l’un des personnages navarrais incontournables mais dont il existe des cousins partout en Europe et sur tous les continents. De même que l’ours (un garçon entièrement recouvert et vêtu lui aussi de peaux de brebis, portant des cornes de brebis ou béliers).

Joaldunen ateraldiek Nafarroako ihauteen hastapena iragartzen dute. Nafar pertsonaia saihestezina da Joalduna Europan gaindi zein edozein kontinentetan lehengusuak dauzkan. Artzak bezela (ardi larruz osoki beztitua den mutiko bat, ahari edo ardi adarrak daramatzana). 

 

Les Joaldun d'Ituren et Zubieta ont essaimé ailleurs en Pays basque. Des groupes de Joaldun se sont constitués à Hendaye, Hasparren, Bayonne, Saint-Pierre d’Irube, Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port, Anhaux*, Ustaritz*, rien que pour le Pays basque de France ou Iparralde. Les Joaldun sont devenus des symboles de l’identité basque. Ils sont souvent en tête de cortège pour des fêtes culturelles, des manifestations politiques ou sociales. Des hérauts de la société.

 *dans ces deux villages, ils portent d’autres noms comme Kottilun gorri ou Basa Joaldunak selon notre interlocuteur, Manolo Alcayaga. Un peu différents de leurs cousins navarrais ils remplissent la même fonction.

Ituren eta Zubietako Joaldunak Euskal Herriko beste eremuetara hedatu dira. Hendaian, Baionan, Hiriburun, Donapaleun, Donibane Garazin, Anauzen*, Uztaritzen*, Iparraldea baizik ez aipatzearren. Euskal nortasunaren ikurra bilakatu dira Joaldunak. Manifestaldi sozial, politiko zein besta kulturalen jende lerro buruak dira maiz. Gizartearen mezulariak. 

 *bi herri hauetan, Joaldunak Kottilun gorri ala Basa Joaldunak deitzen dira Manolo Alcayaga mintzakidearen aburuz. Bere gusu naparrez bestelako diren joaredunak baina funtzio bera betetzen dutena. 

Sauf à Ituren et Zubieta où elles étaient commémorées discrètement, et dans le cadre strict de ces deux villages, les festivités liées au carnaval disparurent presque partout en Espagne sous le franquisme, car trop liées à des rites païens insupportables pour la Sainte Espagne. Après la mort du dictateur les carnavals reprirent, sortirent de l’oubli.

Et depuis plusieurs années les femmes participent aussi et sont devenues Joaldun.

Ituren eta Zubietan salbu non diskretoki ospatzen ziren, bi herri hauetan barna, publizitate gehiegirik gabe, ihauteri gehienak Frankismo garaian Espainian desageri ziren. Espainia sainduarentzat errito paganoer sobera hurbiltzen baitziren ihauterietako bestak. Diktadorearen heriotzaren ondoren ihauteriak berpiztu ziren eta ahanzturatik atera ziren.

Eta azken urteotan, emazteek ere parte hartzen dute, Joaldunak izanki.

La panoplie des Joaldun : chapeaux ornés de rubans colorés et de plumes de faisans, peaux de brebis, énormes cloches, abarka (chaussures en cuir ou caoutchouc), bâtons ornés de crins de chevaux. Chaque village a des couleurs différentes : chemises blanches à Zubieta, à carreaux à Ituren; foulards multicolores à Ituren, blancs et bleus à Zubieta. 

Joaldunen jantziak eta tresnak : Ttuntturo konikoa, xingola koloretsuz eta basoilar edo buztanga lumaz ornitua, ardi larruak, joareak, abarkak, zaldizurdaz eginiko isipua edo izopoa. herri bakoitzak bere koloreak ditu : Zubietan, ator xuriak, Iturenen ator laukidunak; kolore askotariko lepokokoak Iturenen, xuri-urdinak Zubietan. 

Le saviez-vous ? Les cloches des Joaldun sont fabriquées à Nay en Béarn, par la famille Daban. Des experts dans l'art de la sonnaille. http://www.daban.fr/boutique/fr/                 

Juan-Jo Erregerena, Joaldun déjà rencontré en 1997 à l'occasion, nous avait à l'époque expliqué que dans un temps pas si ancien que cela, chaque sonnaille ayant un son particulier, les fermes avaient des cloches dont le son se rapprochait et qui les identifiaient. C'était pratique pour reconnaître ses troupeaux. Et puis comme le souligne Juan-Jo, les paysans se servaient de ces cloches comme des tam tam pour communiquer !

Ba al zenekien ? Joaldunen joareak Bearnoko Nay deitu herrian eginak dira, Daban familiaren eskutik. Zintzarri artearen adituak. http://www.daban.fr/boutique/fr/

Juan-Jo Erregerena, 1997an magazina baten karietara errekontratu nuen eta orduan adierazi zidan garaian joare bakoitzak soinu berezia zeukala etxaldeak eta arditropak horrela identifikatzen zirelarik. Eta Juan-Jok azpimarratzen duenez laborariek tam tam gisa erabiltzen zituzten joareak.  

Les participant.es à l’émission - Txirritan parte hartzaileak :

Manolo Alcayaga Goikoetxea : cet Hendayais d'origine navarraise, est l’un des piliers des Joaldun de la Bidasoa dont il est un des co-fondateurs. Groupe transfrontalier d'Irun, Fontarrabie et Hendaye. Fil rouge précieux de ce Txirrita, Manolo nous parle de ces rites très anciens qui débutent pour certains au solstice d'hiver pour s'achever au solstice d'été, à la Saint Jean, quand comme pour carnaval de grands feux sont allumés.  

Jatorri nafarra daukan Hendaiarra Bidasoako Joaldunen sustatzaile sutsuenetakoa da. Bidasoako Joaldunen taldeko sortzaileetakoa. Mugaz gaindiko taldea, Irun, Hondarribia eta Hendaia batzen dituena. Txirrita honen hari gorri preziatua, Manolok errito zahar hauek argitzen dizkigu, batzu neguko solztizioan hasten dira udakoan amaitzeko. San Juanetan edo Donibane egunean ihauterietan bezela, suak pizten direlarik. 

Le travail des Joaldun, c'est de chasser tout ce qui est mauvais. On retrouve de tels personnages dans d'autres société. Parfois on pense que cette tradition est nôtre mais on la partage avec beaucoup d'autres peuples ! C'est universel. Joaldunen lana gaitz guzien uxatzea da. Eta halako pertsonaiak edozein gizartetan badira. Batzutan uste dugu geurea baizik ez dela baina ohidura beste populuekin partikatzen dugu ! Unibertsala da.

Manolo Alcayaga Goikoetxea

Juan-Jo Erregerena : Joaldun d’Ituren, heureux de voir que les jeunes suivent avec le même respect et engouement ce rendez-vous de janvier. Tout gamin il était impressionné par les Joaldun et adolescent il a pu rejoindre les "grands" un peu comme un rite initiatique. C'est pour lui une émotion toujours renouvelée et une grande fierté de voir que les jeunes, filles et garçons, suivent et prennent le relai.  

Iturengo Joalduna, errespeto handiz eta ber garraz gazteek segida hartzen dutela ikusten duena. Urtarrilaren hitz orena segurtatua ! Gazte gazte zelarik Joaldunek inpresionatzen zuten eta nerabe izan zenetik "haundiekin" bat egin zuen, errito iniziatiko balitz bezela. urtero eraberritzen den emozioa da eta poz haundia gazteek, neskeek zein mutikoek segitzen dutela ikusirik. 

Pixkat sufritu behar da Joaldun izateko. Indarra bada, zerbait basa ere bai. Il faut souffrir un peu pour être Joaldun. C'est sauvage et fougueux.

Juan-Jo Erregerena

Lazaro Erregerena Ariztegi : Joaldun d’Ituren aussi, depuis l’âge de 15 ans. Il a fait entendre le son de son personnage un peu partout en Espagne et en France, et à Washington, lors d’une fête basque. Avec sa corne il avertit que les Joaldun arrivent et indique les figures que vont effectuer les hommes-femmes cloches (ils se croisent, défilent en file indienne ou deux par deux). 

Iturengo Joalduna ere bai. 15 urteekin hasi zena. Pertsonaiaren soinua Espainian eta Frantzian gaindi, bai eta ere Washingtonen Euskal besta baten karietara entzunarazten duena. Adarra jotzen du Joaldunak heldu direla seinalatzeko eta joareak dakartzaten gizonemazteek zer nolako figurak egin behar dituzten (lerro lerro, lerroan binaka edo gurutzatzen direnean).

Adarra jotzen dut zera adierazteko : "Hi hemen gaituk, kontuz !". Avec ma corne j'alerte le public : "Hé ! On arrive, attention !".

Lazaro Erregerena

Imanol Baleztena Elizalde : Joaldun de Zubieta, il vient se préparer au défilé avec son petit garçon, Inhar. Et l’on s’étonnera que la tradition perdure !

Zubietako Joalduna, bere seme ttipiarekin karrikaz karrikarako prestatzera datorrena. Ta gero tradizioak jarraitzen duela harrituko al gara ?

Jone Indakotxea : jeune fille Joaldun de Zubieta pour la première fois en cet hiver 2023. Elle partage son émotion et sa joie tout juste avant de s’élancer !

Zubietako neska 2023ko neguan, lehen aldikotz Joalduna. Bere emozioa eta poza gurekin partikatzen ditu herrietan gaindi ibili aurretik.